slide 1 slide 2 slide 3
ΜΕΛΕΤΗ . ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ . ΕΠΙΒΛΕΨΗ . ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Εκπόνηση μελετών περιβάλλοντος και έργων πρασίνου και εφαρμογή αυτών.
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού, αποκατάσταση και κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής για μη επικίνδυνα στερεά αστικά απόβλητα, αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών κλπ.

Ενέργεια

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στις εξής κατηγορίες έργων του Ενεργειακού Τομέα: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (Ηλιακά, Μικρά Υδροηλεκτρικά, Αιολικά, Φωτοβολταϊκά, Βιομάζα κλπ)
Εξοικονόμηση Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά

Καλύψτε όλες σας τις Ανάγκες σας Με Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Φωτοβολταικά συστήματα από επαγγελματίες του χώρου.

Βιομάζα

Η επένδυση σε σταθμούς αεριοποίησης βιομάζας απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να επωφεληθούν από την υψηλή τιμή της παραγόμενης κιλοβατώρας και την παραγωγή της θερμικής ενέργειας.

Βιοντίζελ

Το βιοντιζελ είναι μια φυσική και ανανεώσιμη, εναλλακτική λύση καυσίμων για μηχανές ντίζελ, που παράγεται από φυτικά έλαια.

Ποιοι είμαστε

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στις εξής κατηγορίες έργων του Ενεργειακού Τομέα:
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (Ηλιακά, Μικρά Υδροηλεκτρικά, Αιολικά, Φωτοβολταϊκά, Βιομάζα κλπ)
Φυσικό Αέριο
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (COGENERATION)
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Υποκατάσταση Συμβατικών Μορφών Ενέργειας με Φυσικό Αέριο
Βιοκλιματικός και Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων
Συστήματα ελαχιστοποίησης κατανάλωσης ενέργειας

Φωτοβολταϊκά

Η απόλυτη λύση για μείωση της κατανάλωσης ρεύματος έως και 100% ή και για την οριστική διακοπή από την ΔΕΗ !
Με κορυφαία ποιότητα και πιστοποίηση ISO.
Τα Φωτοβολταϊκά μπορεί να είναι είτε Αυτόνομα (για αυτοκατανάλωση με δυνατότητα αποθήκευσης της ενέργειας σε συσσωρευτές ώστε να είναι διαθέσιμο το ηλεκτρικό ρεύμα σε οποιαδήποτε στιγμή ζητηθεί.
Ιδανικό για Αυθαίρετα ή αποθήκες ή κτίσματα που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούννα συνδεθούν με την ΔΕΗ) ή Διασυνδεδεμένα με NET METERING με την μέθοδο του ενεργειακού συμψηφισμού (δεν χρησιμοποιούνται συσσωρευτές για την αποθήκευση ενέργειας και συμψηφίζεται η παραγωγή με την κατανάλωση στην ΔΕΗ με το σύστημα ΝΕΤ METERING).
Τα πιστοποιημένα με TUV εξειδικευμένα συνεργεία μας, εφοδιασμένα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αναλαμβάνουν την εγκατάσταση και την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού σας συστήματος 3ης γενιάς.

Βιομάζα

Ετήσιες εγγυημένες μετά φόρων αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων έως 50% αποφέρει η επένδυση σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την καινοτόμο τεχνολογία της αεριοποίησης βιομάζας. Οι παραπάνω αποδόσεις αυξάνονται σημαντικά με την εκμετάλλευση του παραγόμενου θερμικού φορτίου.
Η επένδυση σε σταθμούς αεριοποίησης βιομάζας απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να επωφεληθούν από την υψηλή τιμή της παραγόμενης κιλοβατώρας και την παραγωγή της θερμικής ενέργειας των μονάδων.
Ειδικότερα απευθύνεται είτε σε ανεξάρτητους επενδυτές, είτε σε αγρότες και επιχειρήσεις (εκκοκκιστήρια βάμβακος, πυρηνελαιουργεία, ξυλουργεία, αγροτικοί συνεταιρισμοί, κ.α.) που έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε πρώτη ύλη.

Βιοντίζελ

Το βιοντιζελ είναι μια φυσική και ανανεώσιμη, εναλλακτική λύση καυσίμων για μηχανές ντίζελ, που παράγεται από φυτικά έλαια, συνήθως καλαμποκέλαιο, σογιέλαιο ή ηλιέλαιο. Δεν περιέχει καθόλου ορυκτέλαιο, είναι μη τοξικό και βιοδιασπώμενο.
Η καύση του βιοντιζελ δεν αφήνει κατάλοιπα, πράγμα που οδηγεί σε σημαντική μείωση των ρύπων που συμβάλλουν στην αιθαλομίχλη και την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας, λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου, και εκπέμπει έως και 85% λιγότερες καρκινογόνες ουσίες.

Πρόσφατα Προγράμματα

Η εταιρία μας παρέχει και κατασκευάζει ένα πλήθος από διαθέσιμα προγράματα για κάθε ενεργειακή ανάγκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε να συνεργαστούμε!

Επικοινωνία

Είμαστε στην διάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή και θα χαρούμε να συνεργαστούμε.
Copyright © 2015 Periballon.gr