ΜΕΛΕΤΗ . ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ . ΕΠΙΒΛΕΨΗ . ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ


Εκπόνηση μελετών περιβάλλοντος και έργων πρασίνου και εφαρμογή.Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού, αποκατάσταση και κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής για μη επικίνδυνα στερεά αστικά απόβλητα, αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών κλπ.

Σχετικά με εμάς


Η Εταιρία δραστηριοποιείται στις εξής κατηγορίες έργων του Ενεργειακού Τομέα:
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (Ηλιακά, Μικρά Υδροηλεκτρικά, Αιολικά, Φωτοβολταϊκά, Βιομάζα κλπ)
Φυσικό Αέριο
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (COGENERATION)
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Υποκατάσταση Συμβατικών Μορφών Ενέργειας με Φυσικό Αέριο
Βιοκλιματικός και Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων
Συστήματα ελαχιστοποίησης κατανάλωσης ενέργειας

Φωτοβολταϊκά


Η απόλυτη λύση για μείωση της κατανάλωσης ρεύματος έως και 100% ή και για την οριστική διακοπή από την ΔΕΗ !
Με κορυφαία ποιότητα και πιστοποίηση ISO.
Τα Φωτοβολταϊκά μπορεί να είναι είτε Αυτόνομα (για αυτοκατανάλωση με δυνατότητα αποθήκευσης της ενέργειας σε συσσωρευτές ώστε να είναι διαθέσιμο το ηλεκτρικό ρεύμα σε οποιαδήποτε στιγμή ζητηθεί.Ιδανικό για Αυθαίρετα ή αποθήκες ή κτίσματα που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούννα συνδεθούν με την ΔΕΗ) ή Διασυνδεδεμένα με NET METERING με την μέθοδο του ενεργειακού συμψηφισμού (δεν χρησιμοποιούνται συσσωρευτές για την αποθήκευση ενέργειας και συμψηφίζεται η παραγωγή με την κατανάλωση στην ΔΕΗ με το σύστημα ΝΕΤ METERING).Τα πιστοποιημένα με TUV εξειδικευμένα συνεργεία μας, εφοδιασμένα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αναλαμβάνουν την εγκατάσταση και την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού σας συστήματος 3ης γενιάς.

Βιομάζα


Ετήσιες εγγυημένες μετά φόρων αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων έως 50% αποφέρει η επένδυση σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την καινοτόμο τεχνολογία της αεριοποίησης βιομάζας. Οι παραπάνω αποδόσεις αυξάνονται σημαντικά με την εκμετάλλευση του παραγόμενου θερμικού φορτίου.Η επένδυση σε σταθμούς αεριοποίησης βιομάζας απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να επωφεληθούν από την υψηλή τιμή της παραγόμενης κιλοβατώρας και την παραγωγή της θερμικής ενέργειας των μονάδων.Ειδικότερα απευθύνεται είτε σε ανεξάρτητους επενδυτές, είτε σε αγρότες και επιχειρήσεις (εκκοκκιστήρια βάμβακος, πυρηνελαιουργεία, ξυλουργεία, αγροτικοί συνεταιρισμοί, κ.α.) που έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε πρώτη ύλη.

Επικοινωνία


Για οποιαδήποτε απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επικοινωνία
35100 Λαμία, Ελλάδα
697 467 6777
ggreece4@gmail.com
www.periballon.gr

All rights reserved.

Thank you!

Ευχαριστούμε!